People

PRINCIPAL INVESTIGATOR

Mikiko Tanaka

Professor

GRADUATE STUDENT

Rikito Furukawa

Graduate Student

Satomi Ono

Graduate Student

Katsuya Uehara

Graduate Student

Yumi Yoshioka

Graduate Student

Yamato Kawahara

Graduate Student

Masahiro Hirasawa

Graduate Student

UNDERGRADUATE STUDENT

Yusaku Nakamura

Undergraduate Student

Youta Takeda

Undergraduate Student

Aoi Shinkai

Undergraduate Student

Kokoro Watanabe

Undergraduate Student

STAFF

Shoko Hosono

Secretary

Reiko Yu

Researcher